ΓΑΛΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Τεμάχια ανά τ.μ.
11
Διαστάσεις (cm) 48 × 25 cm
Βάρος κατά τεμάχιο
3,60kg
Υδατοστεγανότητα >20 ώρες (EN 539-1)
Αντοχή στον παγετό 150 κύκλοι (EN 539-2)
Απόσταση διαδοκίδας (cm) 41 cm