ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΟ ΚΑΦΕ

Τεμάχια ανά τ.μ.
10
Διαστάσεις (cm) 48 × 30 cm
Βάρος κατά τεμάχιο
4,50kg
Υδατοστεγανότητα >20 ώρες (EN 539-1)
Αντοχή στον παγετό 150 κύκλοι (EN 539-2)
Απόσταση διαδοκίδας (cm) 38 – 40 cm