ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΚΡΙ

Τεμάχια ανά τ.μ.
10
Διαστάσεις (cm) 48 × 30 cm
Βάρος κατά τεμάχιο
4,30kg
Υδατοστεγανότητα >20 ώρες (EN 539-1)
Αντοχή στον παγετό 150 κύκλοι (EN 539-2)
Απόσταση διαδοκίδας (cm) 38,5 – 40,5 cm