ΡΩΜΑΪΚΟ GOTHIC

Τεμάχια ανά τ.μ.
13
Διαστάσεις (cm) 40 × 25 cm
Βάρος κατά τεμάχιο
3,20kg
Υδατοστεγανότητα >20 ώρες (EN 539-1)
Αντοχή στον παγετό 150 κύκλοι (EN 539-2)
Απόσταση διαδοκίδας (cm) 35 – 35,5 cm